Sponzorský dar

Verzia pre tlačPDF verzia

Našej nemocnici bol dňa 5.12.2017 slávnostne odovzdaný sponzorský dar od spoločnosti Whirlpool Slovakia, s. r. o. v podobe dvoch profesionálnych automatických práčok. V mene zamestnancov a pacientov našej nemocnice týmto srdečne ďakujeme.