Rádiodiagnostika

Verzia pre tlačPDF verzia

              

     MUDr. Judita Šebešťanová                Bc. Marián Ksiažek

                    primárka                                 vedúci laborant

CT Žiadanka:  doc     pdf

Príprava na CT vyšetrenie: CT horné brucho (pankreas, pečeň, žalúdok, slezina, obličky)

Príprava na CT vyšetrenie: CT brucho, malá panva

Príprava na CT vyšetrenie: CT brucho, malá panva z urologickej indikácie

Príprava na CT vyšetrenie: CT mozog, hlava, (PND, spánkové kosti, orbity), krk, hrudník, CT angiografia, muskuloskelet (chrbtica, horné a dolné končatiny)

 

RDG oddelenie má 5 pracovísk

·         dve rtg pracoviská

·         pracovisko CT

·         ultrazvukové pracovisko

·         mamografia

-          Jedno rtg pracovisko, pracovisko CT a ultrazvukové pracovisko je umiestnené na prízemí hlavnej budovy nemocnice.

-          Mamografia je umiestnená na prvom poschodí monobloku (vchod od domova dôchodcov)

-          Druhé rtg pracovisko sa nachádza v budove polikliniky na prízemí.

Prevádzka

-          Rtg pracovisko v hlavnej budove nemocnice - pracovné dni od 7:00 do 22:00, víkendy a sviatky od 10:00 do 18:00

-          Rtg pracovisko v budove polikliniky - pracovné dni od 7:00 do 14:00

-          CT pracovisko -  pracovné dni od 8:00 do 14:00 (podľa objednania)

-          Ultrazvukové vyšetrenia – pracovné dni od 7:30 do 10:30 (podľa objednania)

-          Mamografické pracovisko - prevádzka na tomto pracovisku nie je pravidelná

                                                 - pacienti sa na vyšetrenie objednávajú telefonicky alebo  

                                                   osobne s prihliadnutím na možnosti pracoviska a požiadavky      

                                                   pacienta.

Na RTG pracoviskách sa vykonávajú klasické RTG vyšetrenia celej kostry, hrudného koša, (vrátane pľúc a srdca) a natívne snímky brucha. Podľa požiadaviek špecialistu a podľa možností pracoviska sa vykonávajú aj niektoré špeciálne projekcie na požadované oblasti tela, vyšetrenia s podaním tekutej kontrastnej látky na zobrazenie močového traktu. V spolupráci s lekármi z gynekologického oddelenia sa robia vyšetrenia na zistenie priechodnosti vajíčkovodov (HSG). K dispozícii sú aj mobilné rtg prístroje na vyšetrenia imobilných pacientov priamo na lôžku oddelenia a na vyšetrenia v operačnej sále.

Na ultrazvukovom pracovisku sa robia vyšetrenia brucha, prsníkov, krku (vrátane štítnej žľazy), vyšetrenia lymfatického systému, mäkkých častí celého tela, zhybových štrbín, tepien dolných končatín, povrchových a hĺbkových žíl vrátane ich priechodnosti a rýchlosti prietoku krvi v nich. V prípade potreby sa vykonávajú aj vyšetrenia na lôžku pacienta.

Na mamografickom pracovisku sa robia rtg vyšetrenia prsníkov v štandardných a podľa potreby aj v špeciálnych projekciách.

Na CT pracovisku - CT vyšetrenia zvolenej časti (alebo viacerých častí) tela podľa požiadavky indikujúceho lekára, natívne aj postkontrastné vyšetrenia, CT angiografia (kontrasné vyšetrenie ciev pomocou CT) , 3D postprocesing obrazu, HRCT vyšetrenia

3.9.2015 bolo v našej nemocnici uvedené do prevádzky pracovisko počítačovej tomografie (CT). Je umiestnené v hlavnej budobe nemocnice na prízemí, vľavo.

Inštalovaný bol prístroj NeuViz 16 od spoločnosti Neusoft Medical Systems. NeuViz 16 ponúka možnosti multidetektorového CT prístroja. Obrazy anatomických štruktúr sú tvorené s využitím moderného zobrazovania a vyspelých informačných technológií, ktoré zlepšujú diagnostické možnosti CT. Integrovaný detektor s najširším pokrytím vo svojej triede umožňuje získavať počas vyšetrenia obrazy s vysokým rozlíšením, skracuje vyšetrovací čas a znižuje dávku žiarenia pri vyšetrení. Vykonávané budú natívne aj postkontrastné CT vyšetrenia v oblasti hlavy, hrudníka, brucha a malej panvy. Taktiež vyšetrenia muskuloskeletového systému vrátane 3D rekonštrukcií, CT angiografia.

          

          

     

 

RTG pracoviská, CT a mamografia sú digitalizované. Mamografické pracovisko využíva nepriamu digitalizáciu, CT priamu digitalizáciu a RTG  pracoviská využívajú priamu aj nepriamu digitalizáciu.

 

  
Primár:                  MUDr. Judita Šebešťanová
Vedúci rádiologický technik:Bc. Marián Ksiažek
Tel. číslo:421 (0) 52/4512288
E-mail:  sebestanova@nkk.sk, mksiazek@nkk.sk
CT Žiadanka:  doc     pdf