Príjem pacienta

Verzia pre tlačPDF verzia

Pacienti sú na oddeleniach umiestňovaní na 2 - 4 lôžkových izbách so spoločným sociálnym zariadením na chodbe.

V nemocnici máme k dispozícii obmedzený počet nadštandardných izieb so samostatným sociálnym zariadením. Požiadavku na ubytovanie na nadštandardných izbách je potrebné dohodnúť priamo na oddelení pri nástupe na liečbu podľa voľných kapacít.

V prípade voľných kapacít na oddelení je možnosť samostatného ubytovania na izbe so spoločným sociálnym zariadením.

Uvedené služby sú spoplatňované v zmysle platného sadzobníka.

V nemocnici je možnosť ubytovania doprovodných osôb podľa voľných kapacít. Uvedená služba je spoplatňovaná podľa platného sadzobníka.