ANTIKORUPČNÁ LINKA

Verzia pre tlačPDF verzia

OZNAM

ANTIKORUPČNÁ LINKA

24-hodinová antikorupčná linka vo forme elektronickej pošty bola zriadená pre nahlásenie podozrení a podnetov pacientov na konanie korupčnej činnosti. Podnety je tiež možné nahlasovať listom alebo osobne. Zodpovednou osobou bola v nemocnici poverená Mgr. Janka Bartková.

Podnety budú prešetrené v súlade so Zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Antikorupčná linka:

korupcia@nkk.sk