Oddelenie dlhodobo chorých

Verzia pre tlačPDF verzia

                                       

     MUDr. Peter Bárta                     Mgr. Anna Rybková

             primár                                    vedúca sestra

 

Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) sa nachádza v budove Polikliniky (naproti Gymnáziu) na Hviezdoslavovej ulici č. 27 na 1. poschodí. Prístup je buď z ulice po schodišti, alebo z dvora výťahom (pre imobilných pacientov), ku ktorému je ale potrebné mať kľúč (na požiadanie ho poskytne personál oddelenia). Vo vstupnom trakte sa nachádza príjmová ambulancia, ktorá zároveň funguje ako geriatrická ambulancia, kde sa realizujú príjmy pacientov a plánované kontroly. Je možnosť poskytovania aj ambulantných výkonov vo forme denného stacionáru (podávanie infúzií, transfúzií a podobne). 

Lôžková časť oddelenia má 46 lôžok, z toho 6 lôžok na izbách so zvýšeným štandardom, kde sa pripláca za každý deň hospitalizácie 7 eur (tieto izby sú vybavené TV, skriňou, kreslom, majú zvláštne sociálne zariadenie a poskytujú väčší komfort pacientom a ich blízkym). Okrem uvedených priestorov je na oddelení rehabilitačná miestnosť, preväzovňa, sociálne zariadenia, kúpeľňa, jedáleň a kaplnka.

Na oddelenie sú prijímaní pacienti od 18 rokov z regiónu kežmarského a popradského okresu (v prípade potreby aj z iných oblastí Slovenska) na odporučenie obvodného lekára, špecialistu, alebo prekladaní z iných oddelení, resp. zdravotníckych zariadení. Klientelu oddelenia tvoria pacienti so známymi chronickými diagnózami, u ktorých sa nevyžaduje intenzívny diagnostický a liečebný proces a ich pobyt je zameraný na udržanie a zlepšenie celkového stavu, pohyblivosti, sebestačnosti a odstránenie, alebo zmiernenie príznakov a ťažkostí, ktoré im zhoršujú kvalitu života.

Ambulancia funguje v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod., lôžková časť nepretržite. Dĺžka pobytu pacientov na ODCH je okolo 21 dní.

Na oddelení pracuje kolektív lekárov, sestier, zdravotníckych asistentov, ošetrovateľov, sanitárok a ďalšieho personálu, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti pacientov aj ich blízkych. Za týmto účelom existuje aj úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami kežmarskej nemocnice, špecializovanými ambulanciami a zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami v blízkom okolí. V rámci oddelenia sa poskytujú aj služby sociálnej sestry (sociálne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní potrebných záležitostí sociálneho charakteru).  

 

Ambulancie:
Geriatrická a príjmová ambulancia
Primár:                     
MUDr. Peter Bárta
Zástupca primára:
 
Vedúca sestra:Mgr. Anna Rybková
Staničná sestra: 
Bc. Simona Pavlíková
Umiestnenie:
Hviezdoslavova 27, 1. posch.
Počet lôžok:  46
Tel. číslo:
+421 (0)52 /45 12 284 - ambulancia (primár)
+421 (0)52 /45 12 282 - vedúca sestra
+421 (0)52 /45 12 285 - sestry
E-mail:  
pbarta@nkk.sk,  lgontkovska@nkk.sk
Návštevné hodiny: 
PO - PI: 14.00- 16.00
 
SO, NE, SVIATOK: 13.00- 15.00