Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Verzia pre tlačPDF verzia

                        

    MUDr.Serhiy Rak                   Mgr. Alena Vnenčáková

              primár                                  vedúca sestra

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)  je umiestnené na druhom poschodí monobloku (vchod od domova dôchodcov).

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme na týchto úsekoch:

 

·   Oddelenie intenzívnej medicíny –  zabezpečuje intenzívnu liečebnú starostlivosť o kriticky chorých  pacientov,  u ktorých došlo alebo dochádza k zlyhaniu základných životných funkcii. Oddelenie má 5 lôžok a je vybavené  modernou zdravotníckou technikou v súlade s platnými štandardami  MZ SR. Umelú pľúcnu ventiláciu u pacientov zabezpečujú ventilátory najnovšej generácie.  Zdravotnú starostlivosť poskytuje  kvalifikovaný tím lekárov, sestier  a ošetrovateľov v nepretržitom režime. Odborný, individuálny a citlivý prístup personálu ku každému pacientovi je nosným prvkom liečby kriticky chorých.

·   Anestéziologický úsek – anestetická starostlivosť zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických, liečebných a operačných výkonov. Anestéziológ  rozhoduje o druhu a technickom postupe pri podávaní anestézie s prihliadnutím na zdravotný stav chorého, technickú náročnosť a predpokladané trvanie operačného alebo neoperačného výkonu. V rámci činnosti anestéziologického úseku poskytujeme všetky druhy celkovej a regionálnej anestézie. V súčasnosti sme zmodernizovali prístrojovú techniku o 2 nové anestéziologické prístroje, ktoré v prvom rade zvyšujú bezpečnosť pacienta počas operácie.

·   Anestéziologická ambulancia -  na ambulancii vykonávame anestéziologické predoperačné vyšetrenie pred plánovaným  operačným výkonom v celkovej alebo v regionálnej anestézii, kde lekár posúdi anestéziologické riziko, odporučí farmakologickú prípravu a oboznámi pacienta s typom  anestézie, ktorá je pre pacienta zo zdravotného hľadiska najvhodnejšia.

 

Pokyny pred  návštevou anestéziologickej  ambulancie:

absolvovať odber krvi u svojho obvodného lekára, pediatra alebo gynekológa

s výsledkami krvných testov absolvovať vyšetrenie u  interného lekára (deti  -  vyšetrenie u pediatra)

na vyšetrenie vhodné doniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu.

ak ste v štádiu akútneho ochorenia (respiračný infekt, herpes), musíte operáciu odložiť

ak ste v štádiu liečby antibiotikami pre akútne ochorenie, môžete operáciu absolvovať o dva týždne po užití poslednej dávky

deti mladšie ako 19 rokov musia vyšetrenie absolvovať v sprievode rodičov.

Na všetky otázky Vám radi odpovieme. Ordinačné hodiny: denne od 08. 30 – 13. 00

·   Ambulancia chronickej bolesti – v súčasnosti činnosť ambulancie je pozastavená pre nedostatok odborného personálu v oblasti algeziológia.

 

 

Ambulancie:
Anestéziologická ambulancia
 
Ambulancia chronickej bolesti
Primár:                     
MUDr. Serhiy Rak
Zástupca primára:
MUDr. Denys Poliakov
Vedúca sestra:
Mgr. Alena Vnenčáková
Staničná sestra: 
Alžbeta Špinerová
Jana Hukelová
Umiestnenie:
2. posch. - prístavba
Počet lôžok:  
5
Tel. číslo:
+421 (0)52 /45 12 253
E-mail:  
srak@nkk.sk, avnencakova@nkk.sk