Novorodenecké oddelenie

Verzia pre tlačPDF verzia

                                                                            

MUDr. Kamila Potočná            MUDr. Katarína Sterczová      Mgr. Alžbeta Pokrivčáková

   zástupca primára                          vedúca lekárka                        vedúca sestra

 

Oddelenie je umiestnené na druhom poschodí nemocnice.

  • Novorodenecké oddelenie sa nachádza na druhom poschodí nemocnice, poskytuje komplexnú liečebno – preventívnu starostlivosť o fyziologických a patologických   novorodencov od narodenia až po prepustenie domov. JIS poskytuje špeciálnu starostlivosť v diagnostike, liečbe, ošetrovaní a aktívnom sledovaní novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou, vrodenými vývojovými chybami, s poruchami popôrodnej adaptácie a dýchania, resp. vyžadujúci špeciálne vyšetrenia. Dôraz kladieme aj na edukáciu matky v starostlivosti o novorodenca. V roku 2006 sme obhájili titul BABY FRIENDLY HOSPITAL  (Nemocnica priateľská deťom).

    V spolupráci s Nadáciou Križovatka na našom oddelení požičiavame monitory dychu Baby Sense, v prípade záujmu prosíme kontaktovať vedúcu sestru novorodeneckého oddelenia.

  • Ambulancia pre rizikových novorodencov (MUDr. Sterczová, MUDr. Jochová) poskytuje odbornú starostlivosť u detí z rizikového tehotenstva, pôrodu, resp. s patologickými stavmi v novorodeneckom veku, utorok 8:00 - 15:00.

 

 

Ambulancie:
Ambulancia pre rizikových novorodencov
Primár:                     
MUDr. Kamila Potočná (poverená vedením)
Vedúca lekárka:
MUDr. Katarína Sterczová  
Vedúca sestra:
Mgr. Alžbeta Pokrivčáková
Staničná sestra: 
Mgr. Antónia Gelatová
Umiestnenie:
2. poschodie
Počet lôžok:  
19
Tel. číslo:
+421 (0)52 /45 12 278
E-mail:  
kpotocna@nkk.sk, ksterczova@nkk.sk, apokrivcakova@nkk.sk