Nové CT pracovisko

Verzia pre tlačPDF verzia

3.9.2015 bolo v našej nemocnici uvedené do prevádzky pracovisko počítačovej tomografie (CT). Je umiestnené v hlavnej budove nemocnice na prízemí, vľavo. CT pracovisko je súčasťou rádiologického oddelenia.

Inštalovaný bol prístroj NeuViz 16 od spoločnosti Neusoft Medical Systems. NeuViz 16 ponúka možnosti multidetektorového CT prístroja. Obrazy anatomických štruktúr sú tvorené s využitím moderného zobrazovania a vyspelých informačných technológií, ktoré zlepšujú diagnostické možnosti CT. Integrovaný detektor s najširším pokrytím vo svojej triede umožňuje získavať počas vyšetrenia obrazy s vysokým rozlíšením, skracuje vyšetrovací čas a znižuje dávku žiarenia pri vyšetrení. Vykonávané budú natívne aj postkontrastné CT vyšetrenia v oblasti hlavy, hrudníka, brucha a malej panvy. Taktiež vyšetrenia muskuloskeletového sytému vrátane 3D rekonštrukcií, CT angiografia.

Príprava na CT vyšetrenie: CT horné brucho (pankreas, pečeň, žalúdok, slezina, obličky)

Príprava na CT vyšetrenie: CT brucho, malá panva

Príprava na CT vyšetrenie: CT brucho, malá panva z urologickej indikácie

Príprava na CT vyšetrenie: CT mozog, hlava, (PND, spánkové kosti, orbity), krk, hrudník, CT angiografia, muskuloskelet (chrbtica, horné a dolné končatiny)