Manažment

Verzia pre tlačPDF verzia

     

Ing. Viktor Halíř
riaditeľ
E-mail: 
vhalir@nkk.sk          tel: +421 (0)52 / 4512 200

 

     

 Mgr. Janka Bartková
námestníčka pre ošetrovateľstvo

 E-mail: jbartkova@nkk.sk             tel: +421 (0)52 / 4512 203               

 

    

Jan Režňák
správca nemocnice
E-mail: jreznak@nkk.sk                 tel: +421 (0)52 / 4512 202

  

SPRÁVNA RADA

Predseda:

PhDr. Milan Gacík

Členovia:

MUDr. Ján Hencel, MSc.

Mgr. Bc. Jozef Matia

MUDr. Lýdia Wikarská

Mgr. Viera Mazurková

 

 

DOZORNÁ RADA

Predseda:

Ing. Miroslav Perignáth

Členovia:

MUDr. Alexander Hrívik

Ing. Karol Gurka