Interné oddelenie

Verzia pre tlačPDF verzia

                            

   MUDr. Martin Magera                    Mgr. Anna Rybková

              primár                                      vedúca sestra

 

Interné oddelenie je umiestnené na prízemí nemocnice s vchodom zboku od domova dôchodcov.

·        Lôžkové oddelenie  zahŕňa interné oddelenie s internou príjmovou ambulanciou a jednotku intenzívnej starostlivosti. Na internom oddelení sa liečia dospelí pacienti s ochoreniami kardiovaskulárneho systému a ochoreniami vnútorných orgánov. Na oddelení sú k dispozícii 2 nadštandardné dvojlôžkové izby a 7 štvorlôžkových štandardných izieb. Nadštandardné izby sú vybavené dreveným nábytkom, televízorom a samostatným hygienickým zariadením. JIS je umiestnená vedľa dialýzy. Na svojich štyroch lôžkach lieči pacientov, ktorí sú bezprostredne v ohrození života. Je vybavená modernými prístrojmi na monitorovanie vitálnych funkcii a polohovateľnými lôžkami.

·         Interná ambulancia ošetruje pacientov s akútnym alebo chronickým ochorením kardiovaskulárneho systému a vnútorných orgánov. Zabezpečuje tiež kontrolu pacientov po hospitalizácii. Pacienti  na internú ambulanciu sú posielaní všeobecnými lekármi a špecialistami. Na túto ambulanciu sa pacienti neobjednávajú. Od 15:30 hod do 7:00 hod slúži ambulancia ako ústavná pohotovostná služba, ktorá je zabezpečená službukonajúcou sestrou a lekárom z interného oddelenia. Na ústavnú pohotovostnú službu sú pacienti odosielaní z LSPP. Táto služba spolupracuje s posádkami RZP a RLP.

·       Kardiologická ambulancia - MUDr. Rudolf Kurian, ošetruje pacientov s ochorením  kardiovaskulárneho systému. Pacienti sú na ambulancii objednávaní.   Tieto vyšetrenia sa vykonávajú na odporúčanie všeobecného lekára a internistu. Súčasťou kardiologickej ambulancie je ECHO ambulancia, kde sa vykonávajú vyšetrenia srdca ultrazvukom, 24 hodinové monitorovanie EKG a tlaku a záťažové testy – ergometria.

·       Gastroenterologická ambulancia slúži na vyšetrovanie pacientov s ochorením gastrointestinálneho (zažívacieho) traktu. Pacienti sú na vyšetrenie objednávaní telefonicky. Gastroenterologická ambulancia t.č. vyšetruje pacientov hospitalizovaných na internom oddelení. Ambulancia sa nachádza na prízemí v prednej časti budovy vedľa chirurgických ambulancií.

  

Ambulancie:
Príjmová interná ambulancia
 
Kardiologická ambulancia
 
ECHO - kardiografia
Primár:                     
MUDr. Martin Magera
Zástupca primára:
MUDr. Rudolf Potanko  
Vedúca sestra:
Mgr. Anna Rybková
Staničná sestra: Bc. Mária Budzáková
Umiestnenie:
Prízemie
Počet lôžok:  
36
Tel. číslo:
+421 (0)52 /45 12 207
E-mail:  
mmagera@nkk.sk, arybkova@nkk.sk
Návštevné hodiny: 
PO - PI: 14:30- 15:30
 
SO - NE: 13.00- 15.00