Ineko - hodnotenie nemocníc 2017

Verzia pre tlačPDF verzia

Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejnila hodnotenie nemocníc za rok 2017.

V tomto hodnotení chýbala Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.

"Kežmarská nemocnica nebola hodnotená preto, lebo pri jednom indikátore, konkrétne pri úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu mala len veľmi malú vzorku na posúdenie, čo by ju mohlo neprimerane zvýhodniť alebo naopak znevýhodniť. Ide o štatistickú problematiku malých čísel a určite to neznamená, že za to nemocnica v Kežmarku nejakým spôsobom môže. Neznamená to, že je nekvalitná. Ale pre metodickú čistotu sme ju radšej do hodnotenia nezahrnuli, rovnako tak ďalších cca 20 zväčša menších nemocníc," informoval nás Dušan Zachar z organizácie INEKO.