Hodnotenie nemocníc podľa pacientov 2017

Verzia pre tlačPDF verzia

Druhou najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku je Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., je podľa hodnotenia pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera druhou najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovenku. Rebríček najlepších nemocníc urobila Dôvera na základe vyjadrení viac ako 7000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc.

Pacienti dostali možnosť ohodnotiť nemocničné zariadenie vyplnením a zaslaním dotazníka  s otázkami zameranými  na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou, ktorá im bola poskytovaná počas hospitalizácie v nemocnici.

„Hodnotenie našich pacientov nás, samozrejme, veľmi potešilo. Skutočnosť, že naša malá mestská nemocnica sa  umiestnila na druhom mieste spomedzi 44 – och všeobecných  nemocníc v rámci Slovenska,  je pre nás motiváciou a zároveň aj záväzkom naďalej zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke povolanie si vyžaduje nielen vysokú mieru psychickej a fyzickej záťaže, ale aj odborné vedomosti, zručnosti a hlavne profesionálny a ľudský prístup k pacientom a ich rodinným príslušníkom. Moje poďakovanie patrí všetkým naším zamestnancom za ich neľahkú prácu a budovanie dobrého mena kežmarskej nemocnice. Toto ocenenie je pre nás hlavne morálnym povzbudením a motiváciou robiť veci ešte lepšie. Ďakujem aj pacientom, že nám vyjadrili svoje uznanie a spokojnosť s poskytovanými službami,“ povedal riaditeľ nemocnice Ing. Viktor Halíř.

 

Hodnotenie nemocníc vyplýva zdravotným poisťovniam zo zákona a zohľadňuje subjektívnu spokojnosť pacientov a objektívne dáta o nemocnici, ktoré má zdravotná poisťovňa k dispozícii. Pohľad pacientov je skôr laický a dotýka sa ich subjektívnej spokojnosti so službami a prístupom personálu počas hospitalizácie. Povinnosťou zdravotnej poisťovne je aj vyhodnocovanie plnenia indikátorov kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  Spokojnosť pacientov s jednotlivými nemocnicami je podľa riaditeľa Zdravotnej poisťovne Dôvera jeden z faktorov, na ktorý sa poisťovňa pozerá pri uzatváraní kontraktov. 

 

Pozrite si výsledky pacientskeho hodnotenia podľa typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tu.