Externý audit 2017

Verzia pre tlačPDF verzia

Kežmarská nemocnica opäť obhájila certifikát kvality

V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. bol v dňoch 16.-18.10.2017 realizovaný externý audit certifikačnou spoločnosťou DNV GL, počas ktorého nemocnica úspešne obhájila certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007 a každoročne ho obhajuje bez jedinej nezhody s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.

Snahou manažmentu je budovať nemocnicu rodinného typu, ktorá sa teší dôvere pacientov a zamestnancov. Systém kvality sa predovšetkým buduje v záujme bezpečnosti a spokojnosti pacienta a právnej ochrany zdravotníckych pracovníkov. Jedným z cieľov nemocnice je poskytovanie kvalitnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v príjemnom a bezpečnom prostredí pri dosiahnutí maximálnej spokojnosti pacientov, rodinných príslušníkov a iných zainteresovaných strán.

Kežmarská nemocnica má vypracované indikátory kvality, ktoré sú pre verejnosť dostupné na webovej stránke nemocnice (www.nkk.sk). V tejto súvislosti je pre nás veľkou motiváciou aj pochvala od mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktorú zverejnila na sociálnej sieti: „Veľká pochvala pre Kežmarskú mestskú nemocnicu, ktorá ako jeden z mála mestských podnikov (a ešte menej verejných nemocníc na Slovensku) zverejnila svoje plány pre tento a budúci rok, ako aj aké indikátory bude používať pre kontrolu plnenia, kto je za to zodpovedný a aký je termín. Snáď mohli byť ešte konkrétnejšie (akú fluktuáciu zamestnancov, aké hospodárske výsledky chcú dosiahnuť?), ale je to krok vpred oproti iným inštitúciám. Kiežby viac verejných firiem pristupovalo takto k zodpovednosti voči občanom. Držíme palce pri plnení plánov.“

Pre zriaďovateľa nemocnice – mesto Kežmarok, pre pacientov, zdravotné poisťovne, zamestnancov a našich obchodných partnerov je certifikát kvality dôkazom, že Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.  je schopná dlhodobo poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spĺňajúce náročné kritéria celosvetovo uznávaného štandardu ISO 9001:2015.