Detské oddelenie

Verzia pre tlačPDF verzia

                                                         

MUDr. Kamila Potočná              Mgr. Viera Mazurková

     zástupca primára                       vedúca sestra

 

Detské oddelenie  je umiestnené na prvom poschodí.

·         Lôžková časť je rozdelená na oddelenia dojčiat a väčších detí, kde sú hospitalizované deti od 0 - 19 rokov s rôznorodými ochoreniami detského veku s možnosťou sprievodu matky ev. otca. Jedna izba je  so zvýšeným štandardom (pre 1 dieťa + sprievod alebo dve deti) a  2 izby sú nadštandardné (pre 2 deti a sprievody alebo dve deti) – nadštandard tvorí televízor, dovoz stravy, samostatná kúpeľňa a WC a možnosť predĺženia návštevných hodín. Na oddelení je jedáleň, ktorá okrem základnej funkcie slúži pre hospitalizovaných pacientov v dopoludňajších hodinách ako škola a v popoludňajších hodinách ako herňa. Poplatky za sprievod na oddelení a za pobyt na nadštandardných izbách je uvedený v cenníku nemocnice. 

·         Príjmová ambulancia (lekári detského oddelenia) je na prízemí nemocnice, ordinačné hodiny sú denne od 7,00 – 15,30 hod. Sú tu ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, takisto sú tu  prijímané deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu.

·         V rovnakých priestoroch je detská pohotovosť (LSPP) v pracovné dni od 15,30–21,00 hod. a v soboty, nedele a sviatky od 8,00–20,00 hod. Po tomto čase sú pacienti ošetrovaní lekármi detského oddelenia po ich privolaní telefónom, ktorý sa nachádza v priestore hlavného vchodu nemocnice.

·         Detská neurologická ambulancia (MUDr. Jochová), ktorá sa nachádza na prízemí v ambulantnom trakte takmer oproti príjmovej ambulancii detského oddelenia, poskytuje odborné vyšetrenia deťom s neurologickými chorobami a EEG vyšetrenia v pondelok, štvrtok a piatok od 8,00 do 15,00 hod.

·         Detská nefrologická ambulancia (MUDr. Veselényiová), ktorá sa nachádza v rovnakých priestoroch ako detská neurologická ambulancia  poskytuje odborné vyšetrenia u detí s ochoreniami obličiek každú stredu od 7,00 do 18,00 hod, čas od 13:00 je vyhradený prevažne pre USG vyšetrenia uropoetického traktu a konziliárne vyšetrenia na detskom oddelení.

·         Detská gastroenterologická ambulancia (MUDr. Zahradníková) sa nachádza na prízemí v ambulantnom trakte vedľa chirurgických ambulancií, poskytuje odborné vyšetrenia u detí s ochoreniami gastrointestinálneho traktu a obezitou v utorok až piatok od 8:00-13:00 hod. (052/45 12 295)

 

 

 

 

 

Ambulancie:Detská príjmová ambulancia
 Detská neurologická ambulancia
 Detská nefrologická ambulancia
 Detská gastroenterologická ambulancia
Primár:                     MUDr. Kamila Potočná (poverená vedením)
Zástupca primára:MUDr. Kamila Potočná 
Vedúca sestra:Mgr. Viera Mazurková
Staničná sestra: Janka Marhefková
Umiestnenie:1. poschodie
Počet lôžok:  30
Tel. číslo:421 (0) 52/4512274
E-mail:  kpotocna@nkk.sk, vmazurkova@nkk.sk
Návštevné hodiny: PO - NE: 14.00 - 15.00 hod.