Detská príjmová ambulancia

Verzia pre tlačPDF verzia

Príjmová ambulancia je na prízemí nemocnice. Sú tu ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, takisto sú tu  prijímané deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu. Do zabezpečenia miestnosti pre detskú gastroenterologickú ambulanciu slúži táto ambulancia aj pre prácu MUDr. Záhradníkovej.

LEKÁR
MUDr. Zuzana Seligová
SESTRA
Janka Marhefková
ORDINAČNÉ HODINY
denne: 07:00 -15:30
UMIESTNENIE
prízemie vpravo
KONTAKT
+421 (0)52 /45 12 276