Centrálne operačné sály

Verzia pre tlačPDF verzia
PRIMÁRMUDr. Alexander HRIVÍK
VEDÚCA SESTRAMgr. Lucia BOHÁČOVÁ
STANIČNÁ SESTRAMgr. Veronika NADŽADYOVÁ
ORDINAČNÉ HODINYNEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA
UMIESTNENIE1. POSCHODIE
E-MAILahrivik@nkk.sk, lbohacova@nkk.sk
KONTAKT052 4512 291

 

V rámci Centrálnych operačných sál (COS) oddelenie pracuje od r. 2004.

COS tvoria dve operačné sály a zákroková miestnosť, ktoré dopĺňajú prevádzkové miestnosti oddelenia COS a OAIM. V roku 2010 bolo 1319 operačných výkonov, v roku 2011 1618 operačných výkonov.
 
Oddelenie COS poskytuje služby v rámci operatívy oddelení jednodňovej chirurgie, gyn. – pôr. oddelenia, plastickej chirurgie, ORL, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečenej sestrami OAIM.
 
Na COS pracuje 7 operačných sestier, 2 sanitárky a 1 upratovačka.