Cenník služieb a ubytovania

Verzia pre tlačPDF verzia

V súlade s ustanoveniami § 8 a § 38 odsek 10 zákona č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. a s nariadeniami Vlády SR č. 777/2004 Z. z. a č. 722/2004 Z. z.,  vydávame:
•    cenníky zdravotných výkonov, ktoré sa čiastočne uhrádzajú alebo neuhrádzajú zo zdravotného poistenia,
•    cenníky služieb, ktoré upravujú poskytovanie lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov,
•    cenníky služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 

CENNÍK

 

Platených služieb poskytovaných pacientom nad rámec úhrad od zdravotných poisťovní platný od 01.11.2009

 

 ODCH

 

IZBA

44,50 € / deň

1340.61 Sk

vUmiestnenie pacienta na oddelení bez indikácie – na vlastnú žiadosť, resp. žiadosť príbuzných

IZBA

5  € /deň 150.63 Sk

 

sociálne  lôžko       

15  € /deň 450,- Sk

 

v1 – posteľová izba

vStravovanie na izbe

IZBA č. 1,2

6,70 €/ deň  201.84 Sk

 

sociálne lôžko      

 15 € /deň 451.89 Sk

v2 – posteľová izba

vAntidekubitové matrace 2 – 3 triedy

velektr. Polohovateľná posteľ

vtelevízor

DOPROVOD RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA

 

8,50 €/deň 256.07 Sk

14 € /deň 421.76 Sk

 

vbez stravy

vso stravou (0.80 €/24,10  Sk raňajky, 2.70 /81,34 Sk obed, 2 €/60.25 Sk večera)

O S T A T N É   S L U Ž B Y:

o  logopedické vyšetrenie

3,30 €   99.42 Sk

o  vystavenie  odporúčacieho dokumentu

6,70 € á 1 dokument / Domovy, Úrady

201.84 Sk

o  žiadosť hospic

15 €  451.89 Sk 

o  individuálne stravovanie

5,80 € á deň, pokiaľ nie je viazaná diéta  174.73 Sk

o  antidekubitový matrac – štandard

0,85 €  á deň  25.61 Sk

o  antidekubitový matrac – Bohemia

1,70 € á deň 51.21 Sk

o  antidekubitový matrac – kompresor

3,30 €    á deň 99.42 Sk(nonstop elektrický)

o  vyžiadaný dovoz alebo odvoz

0,50 € á 1 km 15.06 Sk

R E H A B I L I T A Č N É   S L U Ž B Y:

o  masáž krku a ramien

1,70 €  51.21 Sk

o  masáž chrbta

2,50 €  75.32 Sk  

o  kombinovaná masáž

3,30 €  99.42 Sk 

o  masáž nôh

2 €  60.25 Sk 

o  masáž celého tela

5 €  150.63 Sk

 

o  Celodenné parkovanie

1,00 €  30,- Sk

o  Služby práčovne

1,00 € 1 kg prádla 30,- Sk

o  Teplý a studený nápoj na oddelení ZDARMA 24 hod. denne

 

INTERNÉ ODDELENIE

 

IZBA č. 1, 2

 

Nadštandardné izby

 

9 €/deň 271.13 Sk

 

v2 – posteľová izba

vSamostatné soc. zariadenie, sprchovaní kút, televízor, el. polohovacia posteľ, antidekubitové matrace, návštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín

vStravovanie na izbe   

DOPROVOD na nadštandardnej izbe

 

9 €/deň 271.13 Sk

 ( bez stravy )

14 € /deň 421.76 Sk

 ( so stravou )

 

 

v2 – posteľová izba

vSamostatné soc. zariadenie, sprchovaní kút, televízor, el. polohovacia posteľ, antidekubitové matrace, návštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín

vStravovanie na izbe  

O S T A T N É   S L U Ž B Y:

o  Doprovod na štand. izbe

6,60 €bez stravy / 11,60 €so stravou

200,- Sk               /350,- Sk

o  U telesne postihnutých – doprovod  zľava 50% 

 

o  televízor, notebook, DVD

1,70 € / deň   51.21 Sk

 

o  vyžiadaný dovoz alebo odvoz

0,50 € á 1 km 

15.06 Sk

o  vystavenie odporúčacieho dokumentu

6,60 € á 1 dokument / Domovy, Hospice, Úrady                                          198.83 Sk

o  individuálne stravovanie

5,80 €  á deň, pokiaľ nie je viazaná diéta

174.73 Sk

o  Celodenné parkovanie

1,00 € á deň

30,- Sk

o  Služby práčovne

1,00 € 1 kg prádla

30,- Sk

o  Teplý a studený nápoj na oddelení ZDARMA 24 hod. denne

 

 

DETSKÉ ODDELENIE

 

IZBA č. 5,8,9

Pacient sám bez doprovodu

Nadštandard

 

5  € /deň

 

v2 – posteľová izba

vSamostatné soc. zariadenie, sprchovací kút, televízor,

vnávštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín, stravovanie na izbe 

Doprovod dieťaťa do 6 rokov

Nadštandard

13 €

7 €/ deň 

+ STRAVA 6 €

raňajky 1,50€, obed 2,40€, večera 2,10€

v2 – posteľová izba

vSamostatné soc. zariadenie, sprchovací kút, televízor,

vnávštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín, stravovanie na izbe 

Doprovod dieťaťa nad

 6 rokov

Nadštandard

16 €

10 € /deň 

+ STRAVA 6 €

raňajky 1,50€, obed 2,40€, večera 2,10€

v2 – posteľová izba

vSamostatné soc. zariadenie, sprchovací kút, televízor,

vnávštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín, stravovanie na izbe 

O S T A T N É   S L U Ž B Y:

o  doprovod dieťaťa od 0 do 6 rokov

7 € / deň  vrátane stravy

o  doprovod dieťaťa nad 6 rokov

10 € / deň  vrátane stravy

o  prepichnutie uši kvôli náušniciam

4  € 

o  vyžiadaný dovoz resp. odvoz

0,50 € / 1 km 

o  celodenné parkovanie

1,00 € /deň 

o  služby práčovne

1,00 € /1 kg prádla

o  ostrihanie a odvšivenie

2 €

Teplý a studený nápoj na oddelení ZDARMA 24 hod. denne

 

o  U detí so ZŤP preukazom – doprovod  zľava 50% 

 


GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
 

 

IZBA č. 1, 13, 14

 

Nadštandardné izby

 

17 €/deň  512,14 Sk

 

 

v1 – posteľová izba

vSamostatné soc. zariadenie, sprchovací kút, televízor

vNávštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín

vStravovanie na izbe

IZBA č. 4, 5

 

Rooming – in

 

10 € /deň  301,26 Sk

 

v2 – posteľová izba

vSamostatné soc. zariadenie, sprchovací kút, prebalovací pult, televízor, zariadenie Rooming-u,  

DOPROVOD RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA

(len na 2-posteľ. Izbe)

 

10 € /deň  301,26 Sk

14 €/deň 421.76 Sk

 

vbez stravy

vso stravou (raňajky, obed, večera)

O S T A T N É   S L U Ž B Y:

o  účasť partnera pri pôrode

35 €  1054,41 Sk 

o  pôrod v boxe

27 €– muzikoterapia, aromaterapia, účasť partnera pri pôrode    813,40 Sk 

o  USG snímky plodu

5 €  150.63 Sk

o  Tehotenský test

3,50 €  105.44 Sk 

o  Prepichnutie uší po narodení

3,50 €  / 7 € po opustení nemocnice

105.44 Sk  /210,88 Sk

o  sterilizácia

50 €– počas cisárskeho rezu  1.506,30 Sk

o  sterilizácia – laparoskopicky

185 €   5.573,31 Sk 

o  individuálne stravovanie

6 €– pokiaľ pacient nie je viazaný diétou, na izbe    180,76 Sk

o  vyžiadaný dovoz a odvoz pacienta

0,50 €á 1 km  15.06 Sk

o  Celodenné parkovanie

1,00 €   30,- Sk 

o  Služby práčovne

1,00 € 1 kg prádla 30 Sk 

o  Teplý a studený nápoj na oddelení ZDARMA 24 hod. denne

o  Služby matriky bez poplatku!

o  U telesne postihnutých – doprovod  zľava 50% 

 

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 

 

 

Pobyt na lôžku

10 €

v2 – posteľová izba

vSpoločné sociálne zariadenie, sprchovací kút

vParkovanie

vPitný režim

IZBA

 

Nadštandardné izby

 

15 €/deň

 

v2 – posteľová izba

vSamostatné sociálne zariadenie, sprchovací kút, televízor, el. polohovacia posteľ, antidekubitové matrace, návštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín 

DOPROVOD

na nadštandardnej izbe

 

15 €/deň  (bez stravy)

 

v2 – posteľová izba

vSamostatné sociálne zariadenie, sprchovací kút, televízor, el. polohovacia posteľ, antidekubitové matrace, návštevy nad rámec oficiálnych návštevných hodín 

 

 

DIÉTA 0 – TEKUTÁ

4 S – s vylúčením tuku a mliečnych výrobkov

CELODENNÉ STRAVOVANIE

6 

2,80 

3,20 

RAŇAJKY

1,50 

0,70 

0,80 

OBED

2,40 

1,12 

1,28 

VEČERA

2,10 

0,98 

1,12 

O S T A T N É   S L U Ž B Y:

o  Doprovod dieťaťa do 3 rokov

6  € celodenné stravovanie

o  Doprovod dieťaťa od 3 do 6 rokov

6,70 € + stravovanie podľa cenníka

o  Doprovod dieťaťa nad 6 rokov

8,30 € + stravovanie podľa cenníka

o  U telesne postihnutých – doprovod  zľava 50% 

o  Televízor, notebook, DVD

1,70 € / deň   

o  vystavenie odporúčacieho dokumentu

6,60 € á 1 dokument / Domovy, Hospice, Úrady                                          

o  vyžiadaný dovoz alebo odvoz

0,50 € á 1 km 

o  Teplý a studený nápoj na oddelení ZDARMA 24 hod. denne